O NÁS

Informácie o nás

Občianske združenie HIERONYMUS vzniklo preto, aby sme rozšírili Kristovo posolstvo spásy pre čo najviac ľudí na Slovensku. Keďže nie je výrazná jazyková bariéra medzi nami a Českým národom, tak je umožnené šírenie tohoto posolstva aj v Čechách. Sme skupina katolíkov z Rímskeho aj Gréckeho obradu, ale máme mnoho priateľov aj z protestantských cirkví. Spája nás ten istý Kristus a Duch svätý a raz sa stretneme spolu s našim Bohom.

Všetko na chválu a slávu nášho Pána Ježiša Krista

Občianske združenie Hieronymus bolo zaregistrované na ministerstve vnútra dňa 9.8.2010 pod číslom VVS/1-900/90-360 49

Sídlo občianskeho združenia:

HIERONYMUS
Hurbanova 209
Liptovský Hrádok 033 01
IČO: 42213991
Neplátca DPH