ÚVOD

Čo je našim poslaním?

Cieľom občianskeho združenia Hieronymus je šírenie Kristovho posolstva v médiách, aby čím viac ľudí získalo osobný vzťah s našim stvoriteľom a našlo cestu k Bohu.


Prečo?

Vo svete je žiaľ mnoho tých, ktorí síce o Ježišovi vedia, ale nemajú k nemu žiadny vzťah a kráčajú po širokej ceste. Ježiš je jediná cesta k spáse a bez neho sa nie je možné dostať sa po smrti do blaženej večnosti.


Na zamyslenie

S našimi blízkymi je nám dobre a bola by škoda, keby sme sa spolu nestretli vo večnosti. Aj cudzí človek je niečí blízky. Záleží mi na tom?


  • 1V liste Rimanom 10,13-14 sa píše: Lebo každý, kto bude vzývať Pánovo meno, bude spasený. Ale ako budú vzývať toho, v ktorého neuverili? A ako uveria v toho, o ktorom nepočuli? A ako počujú bez kazateľa?
  • 2Evanjelium Jána 3, 17-18 píše: Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. Kto v neho verí, nie je súdený. Ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno Jednorodeného Božieho Syna.
  • 3V Markovom evanjeliu 13,23-24 je naznačená cesta: Ktosi sa ho spýtal: „Pane, je málo tých, čo budú spasení?“ On im povedal: „Usilujte sa vojsť tesnou bránou, lebo hovorím vám: Mnohí sa budú pokúšať vojsť, a nebudú môcť.

Preto

je našou snahou, aby sa Božie slovo, ktoré jediné má schopnosť zasiahnuť život človeka, dostalo k čo najviac ľuďom, najmä neveriacim, ktorí to potrebujú najviac.

Naše aktivity

Ježišove slová sme si vzali k srdcu a preto sa snažíme prinášať ovocie. Prečítajte si viac o našich aktivitách a podporte nás prosím, lebo spoločne toho dokážeme viac. Potrebujeme Vás. Boh Vás potrebuje.