POSTUP POUKÁZANIA 2% Z DANE PRE ZAMESTNANCOV

ZAMESTNANCI

 

•  Zamestnanci, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane z príjmov, dostanú od zamestnávateľa  tlačivo POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE.

•  Do VYHLÁSENIA vypíšte prosím svoje údaje.

•  Tieto tlačivá je potrebné doručiť na daňový úrad podľa Vášho bydliska najneskôr do 30.4.2014

ĎAKUJEME ♥


Ďalšie informácie o poukázaní 2% sú na stránke rozhodni. Dobrovoľníci môžu poukázať 3%.

Tlačivá na stiahnutie: