POSTUP POUKÁZANIA 2% (1,5%) Z DANE PRE PRÁVNICKÉ OSOBY

PRÁVNICKÉ OSOBY  (FIRMY)

a) Ak právnická osoba v roku 2013 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2014 (zvyčajne do 31.3.2014) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,5% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,5% z dane – vyplní v časti IV. kolónku 3.

b) Ak právnická osoba v roku 2013 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2014 (zvyčajne do 31.3.2014) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky) – vyplní v časti IV. kolónky 1 a 2.

V daňovom priznaní  - Časť IV  v prospech 1 prijímateľa je potrebné  uviesť:

IČO: 42213991
Právna forma: občianske združenie
Názov: HIERONYMUS
Ulica: Hurbanova
Číslo: 209
PSČ: 03301
Obec: Liptovský Hrádok

Tlačivo na stiahnutie: Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby

  • IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava.
  • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne zaplaťte aj daň z príjmov.
  • Viac informácií je na stránke rozhodni.sk

 

ĎAKUJEME ♥