POSTUP POUKÁZANIA 2% Z DANE PRE FYZICKÉ OSOBY

FYZICKÉ OSOBY, KTORÉ SI SAMI PODÁVAJÚ DAŇOVÉ PRIZNANIE

    • • Vypočítate 2% z dane príjmov fyzickej osoby, minimálne však 3,32€.
    • • V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1. prijímateľa. Ak chcete poukázať 2% pre Hieronymus o.z. tak tam prosím doplňte tieto údaje:

 

IČO: 42213991
Právna forma: občianske združenie
Názov: HIERONYMUS
Ulica: Hurbanova
Číslo: 209
PSČ: 03301
Obec: Liptovský Hrádok

    • • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2014), na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

ĎAKUJEME ♥


Tu sú formuláre daňového priznania TYP A a TYP B.