HIERONYM

Po Hieronymovi má názov naše občianske združenie, preto tu uvedieme jeho životopis. Pôvodne sa volal Sophronius Eusebius Hieronymus. Narodil sa okolo roku 347 v Stridone v Dalmácii a zomrel 30. septembra 420 pri Betleheme. Patrí medzi najvýznamnejších učencov katolíckej cirkvi. Hieronym bol nadaný a jeho rodina ho podporovala v štúdiách. Študoval v Ríme, neskôr pôsobil v Nemecku a v Aqilei pri Benátkach. Ovládal dobre gréčtinu aj latinčinu a bol dobrým rečníkom. Na istý čas Hieronym viedol zhýralý život. Napokon opustil Rím a v Galii dospel k rozhodnutiu, zasvätiť svoj život Bohu. Dal sa pokrstiť a vstúpil do kláštora. Vo sne dostal vnuknutie, aby sa nezaoberal svetskou literatúrou a toho sa aj držal. Štyri roky žil v púšti asketickým životom, kde skúmal sväté písmo a hebrejčinu. V roku 379 sa stal kňazom a púsobil v Carihrade. Roku 382 bol pápežom Damazom I. pozvaný na cirkevný snem do Ríma, kde asistoval. Po smrti pápeža precestoval Sýriu, Egypt a Palestínu a prišiel do Betlehema. Asi dvadsať rokov sa venoval štúdiu svätého písma. Z Aramejských a Hebrejských rukopisov preložil sväté písmo do latinčiny a tak vznikol preklad svätého písma pod názvom Vulgáta. V roku 419 spustošili kláštory, ktoré založil vo Svätej Zemi. V trinástom storočí bolo jeho telo prenesené do Ríma a uložené v bazilike Santa Maria Maggiore. Zatiaľ nebol vyhlásený za svätého a ani sa nezačal proces jeho kanonizácie, kvôli jeho výbušnej povahe. V roku 1295 bol pápežom Bonifácom VIII. vyhlásený za učiteľa cirkvi.

Obšírnejšie informácie o Hieronymovi nájdete na tejto stránke.